ביטוח אחריות מקצועית
לחברי לשכת רואי חשבון

תוכנית הביטוח לשנת 2021 נערכה ב"הראל חברה לביטוח" וזאת מתוך רצון לחדש את הביטוח תוך שמירה על
תנאי הכיסוי הרחבים והתעריפים המוזלים

הביטוח כולל בין השאר:

 • ביטוח בגין פעילויות נלוות של רואי חשבון – כפי שאושרו על ידי הוועד המרכזי
 • סעיף בוררות
 • הרחבות מסוימות בגבולות אחריות כמצוין להלן לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח – ובכל מקרה לא יותר מגבול האחריות הכללי לאירוע הנקוב בפוליסה:
  הוצאות ייצוג בפני הליך פלילי, מנהלי או משמעתי – 400,000 ₪
  הרחבת הטרדה מינית – 400,000 ₪
  הרחבת אירועי סייבר – חבות כלפי צד שלישי (ככל שחבות זו אינה מכוסה במסגרת הכיסוי המוקנה במסגרת הפוליסה אלמלא הרחבה זו) 500,000 ₪
  הרחבת יחסי ציבור 10% מגבול האחריות אך לא יותר מסך 400,000 ₪
  הרחבת ניהול סיכונים 10% מגבול האחריות אך לא יותר מסך 400,000 ₪
  הרחבת קניין רוחני 750,000 ₪

ביטוח אחריות מקצועית לחברי לשכת רו"ח

אנא מלא את פרטיך ואחד מנציגנו יחזור אליך בהקדם

ביטוח אחריות מקצועית לחברי לשכת רו"ח

אנא מלא את פרטיך ואחד מנציגנו יחזור אליך בהקדם

הביטוח כולל בין השאר:

 • ביטוח בגין פעילויות נלוות של רואי חשבון – כפי שאושרו על ידי הוועד המרכזי
 • סעיף בוררות
 • הרחבות מסוימות בגבולות אחריות כמצוין להלן לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח – ובכל מקרה לא יותר מגבול האחריות הכללי לאירוע הנקוב בפוליסה:
  הוצאות ייצוג בפני הליך פלילי, מנהלי או משמעתי – 400,000 ₪
  הרחבת הטרדה מינית – 400,000 ₪
  הרחבת אירועי סייבר – חבות כלפי צד שלישי (ככל שחבות זו אינה מכוסה במסגרת הכיסוי המוקנה במסגרת הפוליסה אלמלא הרחבה זו) 500,000 ₪
  הרחבת יחסי ציבור 10% מגבול האחריות אך לא יותר מסך 400,000 ₪
  הרחבת ניהול סיכונים 10% מגבול האחריות אך לא יותר מסך 400,000 ₪
  הרחבת קניין רוחני 750,000 ₪

* *כל האמור לעיל הינו מידע כללי, שאינו ממצה והינו בכפוף לכל תנאי הפוליסה הרחבותיה וחריגיה

למידע נוסף וליצירת קשר השאירו את פרטיכם או צרו קשר:
לחידוש פוליסה קיימת: 03-6380326 | ‎shechterm@madanes.com
להצטרפות חדשה לתכנית: 03-6380355 | pavichai@madanes.com